Dyslexiedossier, dé webapplicatie voor Poortwachters en Samenwerkingsverbanden.

Dyslexiedossier is een webapplicatie waarin het hele proces, door alle betrokkenen, digitaal kan worden doorlopen. Ouders, school, hoofdbehandelaars (van SWV de Eem), poortwachter en zorgaanbieders hebben allemaal een eigen dashboard. Binnen de tool kan AVG-proof informatie en mail uitgewisseld worden. Het dyslexiedossier is ontwikkeld samen met en vanuit de gebruikers: de orthopedagogen, intern begeleiders, zorgaanbieders en de ouders van het kind. Het maakt een momenteel arbeidsintensief en complex proces voor hen inzichtelijk en begrijpelijk.

Dyslexiedossier.nl

Soms is er meer nodig voor een kind om tot lezen en/of spellen te komen. Als ondanks intensief oefenen er weinig tot geen vooruitgang geboekt wordt, dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Wanneer er sprake is van een vermoeden van Ernstige Dyslexie (ED), dan zal dit door school met ouders worden besproken. Waarna ouders en school over kunnen gaan tot het indienen van een verzoek tot nader onderzoek. Voordat het onderzoek kan worden gedaan komt het dossier bij een orthopedagoog met kennis van dyslexie. Deze specialist screent het dossier en geeft advies over de toegang tot de vergoede zorg (in sommige regio’s wordt dit advies uitgebracht door een poortwachter). Vaak wordt een aanvraag tot hulp bij dyslexie nog gedaan via papieren formulieren of Word documenten. Ouders vullen een aanvraagformulier in, school vult ook een formulier in en vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door de poortwachter.

Dyslexiedossier.nl is, samen met en in opdracht van SWV de Eem, ontwikkeld om het proces van de aanvraag en het uitbrengen van het advies te optimaliseren en inzichtelijk te maken.

De voordelen van Dyslexiedossier

 • Snellere afhandeling aanvragen
 • Aansluiting op zorgverleners
 • Dyslexiedossier voldoet aan AVG-wetgeving
 • Inzicht in workload en status van alle dossiers
 • Rapportages voor gemeenten (en landelijk onderzoek)
 • Besparing van arbeidsuren per dossier en totaal per regio
 • Voorkomen van foutieve aanvragen (valse positieven)
 • Dyslexiedossier voldoet aan de landelijke richtlijn NKD

Toegankelijk en gebruikersvriendelijk

Dyslexiedossier is een webapplicatie waarin het hele proces, door alle betrokkenen, digitaal kan worden doorlopen. Ouders, school, hoofdbehandelaars, poortwachter en zorgaanbieders hebben allemaal een eigen dashboard. Binnen de tool kan AVG-proof informatie en mail uitgewisseld worden. Het dyslexiedossier is ontwikkeld samen met en vanuit de gebruikers: de orthopedagogen, intern begeleiders en de ouders van het kind. Het maakt een momenteel arbeidsintensief en complex proces voor hen inzichtelijk en begrijpelijk.

 1. Dyslexiedossier maakt een besparing van vele arbeidsuren per dossier en totaal per regio mogelijk. Dit in een markt met hoge werkdruk en te kort aan gespecialiseerd personeel;
 2. Naast besparingen geeft Dyslexiedossier inzicht aan ouders, voorkomt het foutieve aanvragen en wordt de wachttijd op een uitslag weken korter voor ouders en kinderen.
 3. Het SWV krijgt inzicht in de workload en status van alle dossiers en kan zo de capaciteit van orthopedagogen pro-actief managen.
 4. De gemeente krijgt inzicht in aantallen dossiers en goedgekeurde dossiers en kan zo de zorgkosten van de zorgverleners beter managen.
 5. Aansluiting op de zorgaanbieders, de zorgaanbieder kan het volledige dossier downloaden als een kind in aanmerking komt voor behandeling.
 6. Dyslexiedossier voldoet volledig aan de landelijke richtlijn van het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD), Leidraad Ernstige Dyslexie: doorverwijzing van onderwijs naar zorg.
 7. Dyslexiedossier voldoet aan AVG-wetgeving en sluit aan op de NEN7510 norm.

Statistieken voor meer inzicht en om exacte rapportages te genereren voor gemeenten en landelijk onderzoek.

Aanvullende filterfuncties zijn beschikbaar om de grafieken nog specifieker inzichtelijk te maken en te vergelijken, te weten:

 • Gebiedsindelingen
 • Wijken
 • Bestuur
 • Scholen

De applicatie biedt onderstaande statistieken over meerdere jaren:

 • Aantal aanmeldingen per maand
 • Status van de aangemelde dossiers
 • Status van de afgeronde dossiers
 • Status afgewezen dossiers:
  • De achterstand onvoldoende aangetoond is.
  • De hardnekkigheid onvoldoende aangetoond is.
  • De lees- en/of spellingsproblemen niet op de voorgrond staan.
  • Er sprake lijkt te zijn van comorbiditeit.
  • Anders.
 • Aantal aanmeldingen naar standplaats van de school
 • Aantal aanmeldingen per gemeente
 • Aantal goedgekeurde dossiers per gemeente
 • Percentage goedkeurde dossiers per gemeente
 • De keuze voor zorgaanbieders weergegeven in percentages
 • Reguliere scholen met een verwijspercentage boven de 15%
 • Verwijzinspercentage aantal scholen onder en boven de 7%
 • Aantal aanmeldingen naar leeftijd
 • Verdeling jongens en meisjes

Doorlooptijd en tijdsbesparing op één dyslexie dossier.

Gemiddelde doorlooptijd van één dyslexie dossier in ons nieuwe aanvraagproces:

De gemiddelde doorlooptijd van één dyslexie dossier omvat het hele proces vanaf ‘Aanvraag ouder 1’ tot en met de acceptatie van een dyslexie dossier bij ’Zorgaanbieder 1 of 2’

De doorlooptijd van één dyslexie dossier was gemiddeld 47 werkdagen volgens het ‘oude’ niet gedigitaliseerde proces.

Dyslexie dossier & SWV de Eem

Deze dyslexie webapplicatie wordt sinds april 2018 succesvol ingezet door SWV de Eem voor 128 scholen. Inmiddels zijn binnen deze webapplicatie 1.550 dossiers succesvol en snel afgerond.

Gemiddelde tijdbesparing op één dyslexie dossier per stap in ons nieuwe aanvraagproces:

Ja, ik wil gebruik gaan maken van deze webapplicatie!

Het dyslexie dossier is een online applicatie die kan worden ingezet door poortwachters en samenwerkingsverbanden om dyslexie aanvragen online te verwerken. Heeft u interesse in deze webapplicatie neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van het aanvraag en beoordelingsproces voor ED? Zoekt u naar meer inzicht en meer grip op uw dyslexie dossier? Laat dan hier uw gegevens achter of neem contact met ons op via info@dyslexiedossier.nl

Het team

Dyslexiedossier is ‘powered by’ jmbr.io - jmbr is opgericht door vier zelfstandig ondernemers die al jaren samenwerken aan diverse online- en designprojecten. jmbr houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software en doet dit voornamelijk in de branches onderwijs, zorg en overheid. Het team bestaat uit onderstaande ervaren ondernemers.

Jaap Koetsier

Jaap Koetsier

Software engineer met brede ervaring in de ontwikkelingvan veilige en schaalbare software.

Martijn Hassink

Martijn Hassink

Ondernemer, senior designer, account- en projectmanager van diverse designprojecten.

Bas Volkers

Bas Volkers

Information Security manager en business developer met ervaring in ontwikkeling van SaaS applicaties.

Robert Jan Telkers

Robert Jan Telkers

UX en UI designer
Jarenlange ontwerpervaring in het ontwikkelen van applicaties en websites.